Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.farbypmp.pl

1.1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.farbypmp.pl jest PMP Mirosław Pląder  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Asfaltowa 1 (zwana dalej: „PMP”),  REGON: 290170102 , NIP:663 115 92 10

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

  • pod adresem, ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  • poprzez pocztę elektroniczną na adres: farbypmp@gmail.com
  • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Farb proszkowych

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które PMP przetwarza na zasadach wskazanych w polityce prywatności

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.farbypmp.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie znajdują się między innymi informacje o rodzaju farby i jej wykończeniu, sposobie jej użycia, producencie.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, podaje informację o ilości zamówionych kilogramów.

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu produktu przez Klienta należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Klient ma do wyboru dwie opcje: „Zobacz koszyk” oraz „Zamówienie”.

4.3. Następnie uruchomi się strona, na której należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po  rejestracji/zalogowaniu Klient uzyskuje dostęp do opcji w panelu Klienta takich jak:  możliwość sprawdzenia etapu złożonego zamówienia, historia zamówień.

4.5. Po wybraniu jednego z dostępnych sposobów dostawy  i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (np. danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów  płatności.

4.8. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku.

4.9. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności , Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.10. W przypadku nieotrzymania zapłaty on-line przez PMP, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.11. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.12. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.13. PMP może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT jest widoczny i doliczany na stronie koszyka, przed zatwierdzeniem zamówienia.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i PMP. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez PMP zmian cen lub rozpoczętych akcji wyprzedażowych lub promocyjnych.

5.4. PMP zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość  e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PMP może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski oraz krajów UE

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał sposób dostawy , to czas dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online  realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez PMP firma kurierska.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu dostawy na wskazany adres.

9.2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej  przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów PMP. Po dokonaniu wyboru  Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3. PMP akceptuje przelewy tradycyjne, na podany numer konta bankowego

9.5. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do PMP farbypmp@gmail.com

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.farbypmp.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  PMP może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy  PMP zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie od 3 do 14 dni roboczych  liczonych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku wyboru dostawy do paczkomatu czasem dostawy jest czas umieszczenia przesyłki w paczkomacie.

W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, PMP niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są na terenie Polski i UE

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego, dostępnego w chwili dokonywania zakupów sposobu dostawy i płatności płatność online 

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa PMP jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

  • pocztą na adres: PMP Mirosław Pląder Ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres farbypmp@gmail.com

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 30 dniowego terminu.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, PMP zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym PMP został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przelewem na podany przez klienta numer bankowy.

13.7. PMP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

13.8. Przedmioty należy odesłać na adres:PMP Mirosław Pląder, ul Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, niezwłocznie bądź nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował PMP o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle przedmioty przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotów

13.10. Zwracany towar nie może nosić oznak zużycia, Klient jest odpowiedzialny za zapakowanie oraz zwrot towaru w nienaruszonym stanie.


14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów PMP ponosi odpowiedzialność za wady, pomyłki w kolorze. 

14.2. Reklamację można złożyć drogą pocztową.

14.3. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Towar prosimy odesłać na adres: PMP Mirosław Pląder Ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

14.4. PMP umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt PMP. 

14.5. PMP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: farbypmp@gmail.com

14.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem PMP, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

15. Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez napisanie wiadomości e-mail: farbypmp@gmail.com

16. Wystawienie faktury

16.1. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia. 

16.2. PMP nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

16.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez PMP. 

17. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość PMP przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności 


 18. Usługa renowacji felg


Regulamin renowacji felg.

Przyjęcie felg do realizacji

Zakład nie odpowiada za pozostawione w felgach dekielki oraz pierścienie centrujące, elementy te w żaden sposób nie podlegają renowacji dlatego prosimy aby upewnić się, że nie zostały pozostawione w felgach.

Czas realizacji

Czas realizacji zlecenia podany przez naszych pracowników jest przybliżony i obowiązujący tylko i wyłącznie na dzień zapytania. W przypadku dostarczenia elementów w innym dniu należy dopytać o aktualny czas wykonania usługi.

Czas realizacji każdego zlecenia może ulec wydłużeniu z przyczyn często nie zależnych od nas.

Najczęściej wydłużeniu ulegają zlecenia:

Felgi wymagają dodatkowej pracy jak prostowanie lub spawanie

Felgi mocno zniszczone

Zwiększona odporność lakieru na środek do jego usunięcia

inne przypadki wymagające niestandardowych działań jak np. ściągniecie specjalistycznych wentyli.

Wycena detali

Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie, pod uwagę są brane takie kryteria jak rozmiar felgi, zakres pracy jaki trzeba wykonać, koszty pozyskania farby, dodatkowa praca jaką zleci klient.

Wycena podana przez telefon nie jest w żaden sposób zobowiązująca dla zakładu i może ulec zmianie ze względu na brak możliwości oceny wszystkich kryteriów.

Wycena podana przez pracownika w biurze po dokładnych oględzinach również może ulec zmianie lecz zakład ma obowiązek ustalić to z klientem telefonicznie przed zaczęciem pracy.

Koszt montażu opon może ulec zmianie jeśli podczas demontażu okaże się, że są zamontowane czujniki i należy wymienić wentyle na nowe, wtedy cena wzrasta o koszt zakupu wentyli.

Cena podana w cenniku obejmuje standardowy zakres prac (usunięcie powłoki lakierniczej, obróbkę mechaniczną, usuwanie drobnych ubytków, lakierowanie) wszystkie prace dodatkowe będą wyceniane indywidualnie.

Zakres prac

Jesteśmy zakładem usługowym, wykonujemy usługę zgodnie z wytycznymi klienta, nie bierzemy odpowiedzialności za zjawiska niezależne od nas.

Przykłady:

  • Odbarwienia lakieru w felgach oddanych do samego toczenia frontów CNC
  • zniszczenie powłoki lakierniczej w felgach oddanych do samego toczenia frontów CNC

    Ponadto zakład nie usuwa śladów korozji na felgach zarówno stalowych jak i aluminiowych (felgi aluminiowe na których są znaczne oznaki utlenionego aluminium po renowacji dalej będą je posiadały, będą tylko przymaskowane nową powłoką lakierniczą.)

Jakość wykonanej usługi

Zakład zawsze stara się wykonać usługi z jak największą starannością lecz należy mieć na uwadze, że zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia skaz powierzchniowych do 3 % powierzchni. Elementy oceniamy z odległości codziennego użytku dla felg jest to 1 metr.

Należy pamiętać że renowacja to nie wymiana na nowe.

Poprawki lakierowanych elementów

W przypadku gdy elementy wymagają poprawki z winy lakierni są wykonywane na koszt zakładu.

Poprawki wynikające ze skaz materiału, odgazowania materiału lub innych przyczyn wskazujących na wady materiału – będą wykonywane na koszt klienta.

Zakład nie udziela gwarancji na renowacje felg stalowych (jest to spowodowane tym, że elementy stalowe i pochodne przy dużej korozji pomimo ich oczyszczenia i pomalowania mają tendencje do dość szybkiej korozji, szczególnie w miejscach gdzie było widać już znaczne ubytki w materiale)

Felgi nie odebrane z zakładu w przeciągu 6 miesięcy od informacji, że są gotowe przechodzą na własność zakładu.

Na usługi wystawiamy paragon lub rachunek uproszczony (faktura bez VAT)

Elementy po zakończonej usłudze składowane są na magazynach, nie pakujemy elementów w folie. W przypadku długiego terminu odbioru mogą posiadać warstwę kurzu.


Gwarancja :

Na usługę udzielamy 12 miesięcznej
gwarancji.

Nie dotyczy to felg stalowych, oraz
felg aluminiowych w przypadku :


Zarysowania felg do aluminium w
sąsiedztwie powstania skaz na lakierze.


Felg aluminiowych mytymi środkami
agresywnymi oraz niebezpiecznymi dla lakieru proszkowego np. aceton,
nitro lub środki koksopochodne.


Korozji aluminium w przypadku malowania
jednowarstwowego, przykładem są felgi z toczonymi frontami.